شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Peace In The Valley"

Peace In The Valley

 Peace In The Valley   Well, I'm tired and so weary من خسته ام و خیلی کسل But I must go along اما باید ادامه دهم Till the Lord comes and calls, تا زمانی که خدا بیاید و صدایم کند. calls me away صدایم کند که باید بروم , oh yes آه - بله   Well the morning's so bright صبح خیلی روشنی است And the Lamb is the light و بره بسیار بشاش است   And the night, night is as black as the sea, oh yes وشب ، شب ب ...

Read more
Scroll to top