شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Paralyzed"

Paralyzed

Paralyzed When you looked into my eyes I stood there like I was hyp-notised You sent a feeling to my spine A feeling warm and smooth and fine But all I could do were stand there paralyzed When we kissed, ooh what a thrill You took my hand and, ooh baby, what a chill I felt like grabbin' you real tight Squeeze and squeeze with all my might But all I could do were stand there paralyzed Oh yeah lucky me, I'm s ...

Read more

Paralyzed

Paralyzed عنوان ترانه ایست از الویس پریسلی که در دوم سپتامبر سال 1956 ضبط و در آلبوم ELVIS منتشر شده و بسیار مورد توجه منتقدان موسیقی قرار گرفت. این ترانه را اوتیس بلکوود نوشت و الویس شخصا در آهنگسازی آن به او کمک کرد. الویس خود گاهی در نوع آهنگسازی ترانه هایش دخل و تصرف میکرد که این ترانه جزو آنهاست. این ترانه در چارت بهترینهای موسیقی آمریکا به موقیت رسید . و در انگلستان نیز به مقام هشتم بهترینها رسید و به ...

Read more
Scroll to top