شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Mona Lisa"

Mona Lisa

Mona Lisa Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you مونا ليزا ، مونا ليزا ، مردم تو را اينطور ناميده اند You're so like the lady with the mystic smile تو به شکل زني هستي با لبخندي مرموز Is it only 'cause you're lonely men have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa ايا لبخند ميزني تا عاشقان را اغوا کني مونا ليزا؟ Or is it your way to hide a broken he ...

Read more
Scroll to top