شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Mary In the Morning"

Mary In the Morning

Mary In the Morning Nothing's quite as pretty as Mary in the morning هیچ چیز به زیبایی مری در صبحگاه نیست When through the sleepy haze I see her lying there آن هنگام که از میان چشمان خواب زده ام(دید تار مثل مه) ، او را میبینم که آنجا دراز کشیده Soft as the rain that falls on summer flowers لطیف، همچون بارانی که بر گلهای تابستان می بارد Warm as the sunlight shining on her golden hair گرم، مثل نور خورشیدی که ...

Read more
Scroll to top