شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Lonesome Cowboy"

Lonesome Cowboy

Lonesome Cowboy   I am just a lonesome cowboy من همینک گاوچرانی تنها هستم And I'm travelling all alone و به تنهایی سفر میکنم I ain't even got a nickel من حتی یک سکه پنج سنتی هم ندارم To call my baby on the phone (ride, ride, ride) که به عزیزم تلفن بزنم Just beyond the mountain lies a city در فراسوی کوهها شهری قرار دارد And I hear it calling me و میشونم که آن مرد صدا می زند Saddle up and ride you loneso ...

Read more

Loving You

Loving You طبقه بندی: موزیکال زمان پایان فیلمبرداری: 9 ژوئیه 1957 طریقه فیلمبرداری: رنگی مدت : 101 دقیقه   عوامل تهیه: کارگردان: Hal  Kanter تهیه کننده: Hal B. Wallis فیلمنامه نویس: Mary Agnes Thompson  / نویسنده متن داستان/ Herbert Baker& Hal  Kanter  / نویسنده متن سینمایی/ موسیقی متن: Walter Scharf فیلمبرداری: Charles Lang ویرایش: Hovard A.Smith __________________________________________ بازیگران ...

Read more
Scroll to top