شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Lonely Man"

Lonely Man

Lonely Man   It’s a lonely man این است مرد تنها Who wanders all around که همه جا مات و مبهوت است It’s a lonely man این است مرد تنها Who roams from town to town که از شهری به شهر دیگر سرگردان است Searchin’, always searchin’ در حال جستجو است همیشه در حال جستجو است For something he can’t find برای چیزی که نمی تواندپیدا کند Hopin’, always hopin’ امیدوار است همیشه امیدوار That some day fate will be kind که ...

Read more
Scroll to top