شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Jailhouse Rock"

Jailhouse Rock

Jailhouse Rock   She's sitting right over there او آنجا مقابلم نشسته I'd know that face anywhere من چهره او را هر کجا که باشد می شناسم I'd run up and embrace her به سویش میدم و در آغوشش میگیرم But I am ashamed to face her اما شرم دارم که با او روبرو شوم Just tell her Jim said hello فقط به او بگو جیم سلام رساند I'd like to pour out my heart دلم میخواهد که قلبم را به پایش بریزم But I don't know where to ...

Read more

Jailhouse Rock

JAILHOUSE ROCK    ساخت استدیو: MGM متروگلدن مایر محصول سال: 1957 زمان پایان فیلمبرداری: 17 اکتبر 1957 طریقه فیلمبرداری:سیاه و سفید مدت : 96دقیقه   __________________________________________   عوامل تهیه: کارگردان: Richard Thorp تهیه کننده:Pandro S. Berman فیلمنامه نویس: Nedrick Young (نویسنده متن داستان) Guy Trosper (نویسنده متن سینمایی) موسیقی متن: See List فیلمبرداری: Robert J. Bronner ویرا ...

Read more
Scroll to top