شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "It Is No Secret"

It Is No Secret

It Is No Secret زنگ ساعت اخبار را اعلام میکند Another day is through. روز دیگری به میان آمد Someone slipped and fell. یک نفر لغزید و به زمین افتاد Was that someone you? آیا او تو بودی؟ You may have longed for added strength, ممکن است تو در آروزی قدرت بیشتر باشی Your courage to renew. و شجاعتی برای از نو شروع کردن Do not be disheartened, روحیه خود را از دست مده For I have news for you. زیرا من خبرهایی برای ت ...

Read more
Scroll to top