شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I’m So Lonesome I Could Cry"

I’m So Lonesome I Could Cry-ترجمه

I'm So Lonesome I Could Cry چنان تنهایم که باید بگریم Hear that lonesome winter bird به صدای آن پرنده تنهای زمستانی گوش فرا بده He sounds too blue to fly آنقدر غمگین است که پرواز نمیتواند کرد The midnight train is whining low و قطار نیمه شب به آرامی ناله میکند I'm so lonesome I could cry چنان تنهایم که باید بگریم Did you ever see a robin weep هر گز سینه سرخی را در حال گریستن دیده ای؟ When leaves began to di ...

Read more

I’m So Lonesome I Could Cry

I'm So Lonesome I Could Cry Hear that lonesome winter bird He sounds too blue to fly The midnight train is whining low I'm so lonesome I could cry Did you ever see a robin weep When leaves began to die That means he's lost the will to live I'm so lonesome I could cry The silence of a falling star Lights up a purple sky And as I wonder where you are I'm so lonesome I could cry I'm so lonesome I could cry ...

Read more
Scroll to top