شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I’ll Be Home For Christmas"

I’ll Be Home For Christmas

I'll Be Home For Christmas I'll be home for Christmas, برای کریسمس خانه خواهم بود You can plan on me. می توانی برایم برنامه ریزی کنی Please have snow and mistletoe لطفا برف و داروش بیاور And presents on the tree. و هدایایی برای درخت Christmas Eve will find me شب قبل از کریسمس مرا پیدا خواهی کرد Where the love light gleams. جایی که نور عشق مرا به ان سمت هدایت میکند I'll be home for Christmas, oh hoh hoh yes ...

Read more
Scroll to top