شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "If We Never Meet Again"

If We Never Meet Again

If We Never Meet Again Soon we'll come to the end of life's journey به زودی به پایان سفر زندگی خویش خواهیم رسید And perhaps never meet anymore و شاید هرگز یکدیگر را باز نبینیم Till we gather in heaven's bright city تا زمانی که در شهر تابات بهشتی گرد هم آییم Far away on that beautiful shore بسیار دور از اینجا در ساحل زیبا و رویایی If we never meet again this side of heaven اگر در بهشت این دنیا ما را رخصت دید ...

Read more
Scroll to top