شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Need You"

I Want You, I Need You, I Love You

I Want You, I Need You, I Love You Hold me close, hold me tight در آغوشم گیر به سختی , در آغوشم گیر به تنگی Make me thrill with delight بگذار که از سرخوشی بلرزم Let me know where I stand from the start بگذار بدانم که از آغاز کجا بوده ام I want you, I need you, I love you من میخواهمت , من به تو نیاز دارم , من دوستت دارم With all my heart با تمام قلبم Ev'rytime that you're near هر وقت در کنار منی All my cares ...

Read more
Scroll to top