شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "He’ll Have To Go"

He’ll Have To Go

He'll Have To Go Mmm, put your sweet lips a little closer to the phone, mmm لبهای شیرینت را کمی به گوشی تلفن نزدیکتر کن Just pretend that we're together all alone فقط تصور کن که ما باهم تنهای تنها هستیم Tell the man to turn the juke box way down low به مردی (که با توست) بگو تا صدای گرامافون را کم کند You can tell your friend there with you, he'll have to go تو میتوانی به دوستت (آن مرد) که آنجا با توست بگویی ...

Read more
Scroll to top