شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Green Grass of Home"

Green, Green Grass of Home

Green, Green Grass of Home The old home town looks the same موطن قدیمی ما همانگونه که بود به نظر میرسد As I step down from the train وقتی که از قطار پیاده میشوم And there to meet me, is my mama and papa و پدر و مادرم آنجا به دیدنم می آیند Down the road I look, and there runs Mary به پایین جاده می نگرم و مری را میینم که به طرفم میدود Hair of gold and lips like cherries با موهایی به رنگ طلا و لبهایی به رنگ گی ...

Read more
Scroll to top