شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "For The Good Times"

For the Good Times

For The Good Times به خاطر لحظات شیرین ضبط شده در تاریخ: 1972/06/10 اولین انتشار در: Madison Square Garden منتشر شده در آلبوم : For The Good Times شاعر و آهنگسار : Kris Kristofferson Don't look so sad, I know it's over چنین غمگین نگاه نکن ، می دانم که تمام شد But life goes on and this old world will keep on turning اما زندگی ادامه دارد و این دنیای پیر همچنان خواهد چرخید Let's just be glad we had some time t ...

Read more
Scroll to top