شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Blue Hawaii"

Blue Hawaii

Blue Hawaii   Night and you and blue Hawaii شب و تو و هاوایی آبی The night is heavenly شب بهشتی است And you are heaven to me و تو برای من مثل بهشت می مانی Lovely you and blue Hawaii تو دوستداشتی هستی و هاوایی آبی With all this loveliness با اینهمه دوستداشتی ها There should be love عشق حتما وجود دارد Come with me while the moon is on the sea با من بیا درحالیکه ماه روی دریاست The night is young and so ar ...

Read more
Scroll to top