شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "An American Trilogy"

An American Trilogy

An American Trilogy   Oh I wish I was in the land of cotton آه ای کاش در سرزمین پنبه بودم Old times there are not forgotten ایام قدیم فراموش نمی‌شود Look away, look away, look away Dixieland نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن به سرزمین دیکسی Oh I wish I was in Dixie, away, away آه ای کاش در دیکسی بودم، دورِ دور In Dixieland I take my stand to live and die in Dixie در سرزمین دیکسی خواهم نشست برای زندگی کردن و بر ...

Read more
Scroll to top