شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "گروه بیتلز"

زندگینامه الویس پریسلی قسمت پنجم

(سالهای 1967-1960) در سال 1960 خدمت سربازی الویس به پایان رسید واو به کشورش بازگشت. در مدتی که الویس مشغول گذراندن خدمت سربازی بود تام پارکر_مدیر تبلیغاتی_ با همکاری شرکت RCA در جهت زنده نگه داشتن شهرت الویس تلاش میکردند و از طریق انتشار فیلمها و آهنگهای او اعتبار و شهرت ستاره غایب را همچنان حفظ میکردند. کارهایی مانند : WEAR MY RING****** *** AROUND YOUR NECK *** HARD HEADED WOMAN*** *** ONE NIGHIT****** غی ...

Read more
Scroll to top