شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "کتون کلوب"

گاه شمار 15 اکتبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 15 اکتبر در زندگی الویس پریسلی: 1949 ممفیس اپیل روزنامه اداره مسکن ، خانواده پریسلی به عنوان یکی از هفده خانواده هایی که به تازگی به دادگاه کورت نقل و مکان کرده بودند را ذکر کرده بود. 1954 الویس، اسکاتی و بیل در ایگل نست برنامه اجرا کردند، کلوب شبانه ای در بالاتر از رختکن در مجتمع کلیر پول پس از پایان شو این 3 نفر همراه با سام فیلیپس شریوپورت رفتند. سام میخواست مقدمات اجرا در برنامه Louisiana Hayri ...

Read more
Scroll to top