شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "کالور سیتی"

گاه شمار 15 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار 15 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی: 1962 الویس نمایشگاه برای خانواده و دوستان اجاره کرد. 1963 عکاسبرداری اصلی برای فیلم Viva Las Vegas آغاز شد ، فیلمبرداری بمدت شش روز در هفته در محل آن ادامه یافت. 1970 بازشنود و فیلمبرداری برای فیلم That's The Way It Is در MGM ادامه داشت. 1971 الویس در محل شوی سالن صحرا تاهو را تمرین کرد. 1975 الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد برنامه اجرا کرد.   عکسهای مربوط به ...

Read more
Scroll to top