شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "پاین بلاف"

گاه شمار 7 سپتامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 7 سپتامبر در زندگی الویس پریسلی: 1955 الویس در ناشوینال گارد آرموری، سایکستون، میسوری برنامه اجرا کرد 1957 جلسه ضبط دیگری در رادیو ریکوردرز تا ساعت 8 شب برگزار شد با این حال هنوز یک آهنگ برای آلبوم جدید کریسمس کم بود تا تکمیل شود، بنابراین لیبر و استالر یک ترانه جدید نوشتند. این یک آهنگ بلوزی بود: Santa Claus Is Back In Town که الویس آن را خیلی دوست داشت. در پایان جلسه برنامه هایی برای ضبط تعدادی آ ...

Read more
Scroll to top