شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "هتل هیلتون"

گاه شمار 4 سپتامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 4 سپتامبر در زندگی الویس پریسلی: 1948 الویس در جاهای خالی سند ازدواج پدر و مادرش، نام خود و مگدلین مورگان را نوشت، دختری که از زمان کلیسا رفتن میشناخت. الویس 11سپتامبر را به عنوان تاریخ ازدواج خود نوشت. همه این ها یک سوپرایز بزرگی برای مگدلین بود 50 سال بعد هنگامی که از این موضوع مطلع شد. او گفت: "این فقط یک رابطه بسیار شیرین بود. در او زمان، اگه شما فقط دست همدیگه رو میگرفتی، یک رابطه بسیار جدی بو ...

Read more
Scroll to top