شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "مگدالین مورگان"

الویس و مگدالین مورگان

مگ دالین مورگان دوست زمان کودکی الویس بود . زمانیکه در 1948 آنها شهرتپولو را به مقصد ممفیس ترک کردند ، الویس در عالم کودکی اش در جاهای خالی سند ازدواج پدر و مادرش، نام خود و مگدلین مورگان را نوشت، تا به خیال خود او را برای همیشه برای خود داشته باشد! الویس 11سپتامبر را به عنوان تاریخ ازدواج خود و مگدالین نوشت. این سند ازدواج 50 سال بعد پیدا شد و همه این ها یک سوپرایز بزرگی برای مگدلین بود. او گفت: "این فقط ی ...

Read more
Scroll to top