شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "دکتر نیک"

دکتر جورج نیکوپولوس

دکتر جورج نیکوپولوس با نام اصلی جرج کنستانتین نیکوپولوس متولد 29 اکتبر 1927 و درگذشته یه تاریخ 24 فوریه 2016 یک پزشک آمریکایی یونانی تبار و پزشک شخصی الویس پریسلی بود. دکتر نیکوپولوس که به نام دکتر نیک شناخته میشد سالها پزشک خصوصی الویس پریسلی بود و مدتها بخاطر تجویز نادرست داروهای آرامبخش  که علت اصلی مرگ الویس بود ، جنجال بر انگیز بود. دو سال پس از فوت الویس درسال 1979 این پزشک توسط هیئت مدیره انجمن پزشکی ...

Read more

دکتر شخصی الویس

Dr. George Nichopoulos دکترجرج نیکوپولوس معروف به دکتر نیک ، برای مدت زیادی پزشک اختصاصی وخانوادگی الویس تا زمان فوتش بود.دکتر و همسرش ادنا مقدار زیادی وجه مالی به الویس بدهکار بودند . مبلغی حدود (300,000 $) اما هرگزازآنهانخواست که قرض خود را بپردازند.اما عده ای معتقدند که این پزشک چون از عهده پرداخت قرض خود بر نمی آمد قصد داشته الویس را به قتل برساند .این پزشک نسخه های بسیار سنگینی برای بیماریهای مختلف الو ...

Read more

دکتر نیک ، پزشک شخصی الویس درگذشت

دکترجرج نیکوپولوس معروف به دکتر نیک ، پزشک اختصاصی وخانوادگی الویس تا زمان فوتش بود. او متهم بود که به وسیله تجویز بیش از اندازه دارو ، موجب مرگ زودهنگام الویس پریسلی شده است. در سال 2009 ، وی در مصاحبه ای با Cmmercial Appeal به خبرنگاری به نام مایک لولار چنین گفت : “من به خاطر هیچکدام از داروهایی که برای او تجویز کردم ،احساس پشیمانی نمی کنم ، این داروها ضروری بودند .” او همچنین گفت که نمی خواهد نوه هایش وق ...

Read more
Scroll to top