شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "دلوت آرنا"

گاه شمار 16 اکتبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 16 اکتبر در زندگی الویس پریسلی: 1954 برنامه Louisiana Hayride، سالن شهرداری شهر شریوپورت، لوئیزیانا. الویس، اسکاتی و بیل هر دو طرف تک آهنگ خود را دو بار اجرا کردند. اسکاتی حتی یک اجرای کوتاه گیتار بصورت انفرادی داشت. پس از آن سام دانست که الویس به طور کامل از سبک اجرای خودش استفاده کرده و می تواند روی پای خودش بایستد. 1955 برای یک شب الویس به اجرای هنک اسنو پیوست و در آنجا بیل هیلی را ملاقات کرد. ا ...

Read more
Scroll to top