شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "ترجمه ترانه های الویس پریسلی"

ترجمه ترانه ها

A برای دسترسی به ترجمه روی نام هر یک کلیک کنید A House That Has Everything A Fool Such As I Almost All Shook Up After Loving You America the Beautiful A Mess Of Blues A Little Less Conversation Are You Lonesome Tonight Anyre, Harder They Fall Blue Christmasway You Want Me Anything That’s Part Of You And I Love You So Always On My Mind   B Big Boots Bitter They A Blue Hawaii Blue Eyes Crying In The Rain ...

Read more

Wooden Heart-ترجمه

Wooden Heart (Muss i denn) قلب چوبی Can't you see نمیبینی I love you? که دوستت دارم Please don't break my heart in two لطفا قلب منو دو تیکه نکن That's not hard to do این که کار سختی نیست 'Cause I don't have a wooden heart چون قلب من از چوب نیست And if you say goodbye اگه بگی خداحافظ Then I know that I would cry میدونم که گریه میکنم Maybe I would die حتی شاید بمیرم 'Cause I don't have a wooden heart چون قلب ...

Read more

Woman Without Love-ترجمه

  Woman Without Love زن بدون عشق Her eyes tell the story so well چشمانش قصه را به خوبی بیان میکند She tries hard to hide او سخت در تلاش است که پنهان کند So little expected توقع خیلی کوچکش را Too often neglected, بیشتر اوقات از نظر فراموش شده A woman stripped of her pride زنی که چوب غرورش را میخورد Always so careful not to cry همیشه مراقب است که گریه نکند Not till I fall asleep تا زمانی که من بخواب روم ...

Read more

Wild in the Country-ترجمه

Wild in the Country ییلاق وحشی A rose grows wild in the country گل سرخ در ییلاق وحشی میروید A tree grows tall as the sky و درخت تا بلندای آسمان The wind blows wild in the country باد در ییلاق وحشی میوزد And part of the wild, wild country, am I و من قسمتی از ییلاق وحشی وحشی ام Wild, wild, like the deer and the dove وحشی وحشی همچون گوزنی یا فاخته ای Wild and free is this land that I love وحشی و آزاد است این س ...

Read more

Where Did They Go Lord-ترجمه

Where Did They Go Lord? به کجا رفتند خدایا؟ The words of her promise کلمات عهدی که با من بست The flame of her faith فروغ محبتی که در چهره داشت The love that would never drift away عشقی که قرار بود هرگز به سردی نگراید Where did they go Lord, where did they go? به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟ You know somehow forever می دانی که به هر حال برای همیشه Slipped out of my hands از من گریخت و ترکم کرد And my dream ...

Read more
Scroll to top