شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "بیولیو"

الویس و پریسیلا

الویس و پریسیلا  شب اول بعد از ملاقات الویس ، پریسیلا در مدرسه تمرکز نداشت. اما به کسی نگفت که الویس را ملاقات کرده. چه کسی باور میکرد که او دیشب در خانه الویس پریسلی بوده؟ چیزی که بیشتر این واقعیت را سبب میشد این بود که وقتی پریسیلا به الویس معرفی شد یک دختر 14 ساله بود اما مانند یک دختر بالغ به نظر میرسید . و الویس خود از پیامدهای موقعیت موجود آگاه بود.الویس خواستار این شد که بار دیگر پریسیلا را ملاقات کن ...

Read more
Scroll to top