شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "بیلاکسی"

گاه شمار 17 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 17 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی: 1954 الویس در بون ایر، ممفیس برنامه اجرا کرد. الویس همراه با اسکاتی و بیل، دو آهنگی را که آنها به اندازه کافی میدانستند تا در مقابل حضار اجرا کنند، را خواند. 1956 الویس شب را در کاباره های مختلف در بیلاکسی به سر برد. 1970 الویس برای یک استراحت پنج روزه به پالم اسپرینگز پرواز کرد. 1975 الویس در سالن بزرگ یادبود سربازان جنگ ، شهر نیوهیون کانکتیکات برنامه اجرا کرد. ...

Read more
Scroll to top