شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "بیتل ها"

گاه شمار 27 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 27 آگوست در زندگی الویس پریسلی: 1954 الویس در ایگل نست، ممفیس برنامه اجرا کرد. که در این مرحله، الویس، اسکاتی و بیل به یکی از جاذبه های معمول با رزرو ثابت آخرهفته برای مدت سه ماه آینده تبدیل شدند. 1955 الویس در برنامه Louisiana Hayride در سالن شهرداری شهر شریوپورت اجرا داشت. 1957 الویس در ساعت 11 شب با قطار به سمت وست کوست به راه افتاد. 1965 الویس در ساعت 10 شب توسط بیتل ها در خانه اش (پروجا وی) مو ...

Read more
Scroll to top