شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Way Down

Way Down

Way Down
نام ترانه ایست با صدای الویس پریسلی ، ضبط شده در دکتبر 1976 و آخرین تک آهنگ الویس پیش از فوت اوست.ترانه سرا و آهنگساز آن لایینگ مارتین است.الویس این ترانه را در استدیو شخصی خود در گریسلند ضبط کرده بود. این ترانه در 6 ژوئن 1977 منتشر شده.و روی قسمت بی آن ترانه “Pledging My Love” قرار داشت. این ترانه در 6 آگوست 1977 به مقام 31 در جدول 100 ترانه برتر رسید.
همچنین در هفته ای که الویس فوت کرد ، این ترانه به مقام نخست بهترینها در جدول موسیقی کانتری رسید.

Way-Down
Babe, you’re getting closer
ای عشق تو نزدیک میشوی
The lights are goin’ dim
و نور ها تار میشوند
The sound of your breathin’
صدای نفسهایت
Has made the mood I’m in
مرا میبرد بدین حال
All of my resistance
تمام مقاومتم
Is lying on the floor
بر کف این اتاق میآرمد
Taking me to places
میبردم به جایی
I’ve never been before
که هرگز نبوده ام

Ooh, and I can feel it,
آه محبوبم ، میتوانم حسش کنم

Feel it, feel it, feel it
حسش میکنم ، احساسش میکنم ، احساس

Way down where the music plays
رهسپار جایی میشوم که صدای موسیقی می آید

Way down like a tidal wave
رهسپارم همچون موج مد دریا

Way down where the fires blaze
رهسپارم به سوی آتشی فروزان
Way down, down, way, way on down
رهسپارم ، رهسپارم ، رهسپار

Ooh, my head is spinnin’
سرم در دوران است
You got me in your spell
,دلم را برده ای
A hundred magic fingers
صدها انگشت جادویی
On a whirling carousel
میگردانند این چرخ فلکی را
The medicine within me
نوشدارو در من است
No doctor could prescribe
بر دردت حکیمی ندارم
Your love is doing something
عشقت با من چنان میکند
That I just can’t describeکه در کلام نمی آید

Ooh, and I can feel it,
آه و احساسش میکنم
Feel it, feel it, feel it
احساسش میکنم ، احساس …

Way down where the music plays
رهسپارم بسوی موسیقی
Way down like a tidal wave
رهسپارم همچون موج مد دریا
Way down where the fires blaze
رهسپارم تا آتشی فروزان
Way down, down, way, way on down
رهسپارم ، رهسپارم ، رهسپار

Hold me again,
باز هم مرا در آغوش گیر
Tight as you can
هرچه تنگتر ای یار
I need you so,
باز به تو محتاجم
Baby, let’s go.
با من قدم بردار

Way down where it feels so good
رهسپارم بسوی آنچه خواستنیست
Way down where I hoped it would
رهسپارم به سوی صبح امید
Way down where I never could
رهسپارم بسوی هرچه نمیتوانستم
Way down, down, way, way on down
رهسپارم ، رهسپارم ، رهسپار

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top