شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » My way

My way

My way

درباره مردی است که نزدیک مرگ است و در حالی که به صورت تخیلی با دوستی در حال صحبت است ، به گذشته و زندگی‌اش می‌نگرد و نوعی خودنگری انجام می‌دهد. متن ترانه سرگذشت مردی را نشان می‌دهد که مطمئن ، مصمم و بااراده است و متکی به دیگران نیست. او از نحوه گذران زندگی‌اش و همچنین چیزهایی که موفق به دست آوردن آنها شده ، راضی است ، البته او تصدیق می‌کند که پشیمانی‌هایی هم در حین زندگی‌اش داشته و لحظات غمگینی هم را هم تجربه کرده. او از کارهایی که انجام داده خشنود و شادمان است.

 

اجراهای مختلف

سیناترا تا قبل از مرگ ، این ترانه را لوچیانو پاوارتی  به صورت مشترک اجرا کرد که در آلبوم سال ۸۰ پاوارتی منتشر شد ، همچنین وی My

Way را با ویلی نلسون در سال ۱۹۹۰ به صورت دونفری اجرا کرد که البته این اجرا تا سال ۲۰۰۵ منتشر نشد.

در سال‌های میانی دهه ۷۰ ، الویس پریسلی در آخرین سال‌های زندگی خود و پیش از مرگ زود‌هنگامش در ۴۲ سالگی این ترانه را خواند ، شاید خودش می‌دانست که زیاد عمر نخواهد کرد. این اجرا یکی از زیباترین اجراهای این ترانه است.

صدراعظم سابق المان گرهارد شرودر درخواست کرد که قبل از تحویل منصبش به آنگلا مرکل و در حین آخرین سان نظامی‌اش ، این ترانه اجرا شود. این ترانه به آلمانیبا عنوان Zapfenstreich اجرا شد.

جالب است بدانید در ابتدا قرار بود «دیوید بووی» ترجمه متن ترانه Comme d’habitude را انجام دهد ، البته او این کار را کرد و ترانه‌ای با نام Even a Fool Learns to Love نوشت ، ولی متعاقب آن «پل آنکا» حقوق ترجمه متن فرانسوس را به دست آورد و ترانه مشهور My Way را سرود ، ترانه بووی هیچ‌گاه اجرا نشد ، عکس‌العمل بووی به این باخت سرودن ترانه دیگری با همان ملودی با عنوان Life on Mars بود. Greta Keller این ترانه را دوست داشت و همیشه این ترانه را در کنسر‌ت‌های دهه آخر فعالیت هنری‌اش در برنامه‌اش می‌گنجاند.

جان بون جووی در ترانه مشهور It’s My Life اشاره‌ای به این ترانه دارد :

 “My heart is like an open highway/Like Frankie said, I did it my way.”

در سال ۱۹۸۸ ، نسخه اسپانیایی این ترانه به وسیله گروه جیپسی کینگز با عنوان A Mi Manera اجرا شد.

در سال ۱۹۹۴ ، در کنسرت سه تنور بزرگ دنیا یعنی پاوراتی ، دومینگو و کاره‌راس ، این ترانه به نحو زیبایی اجرا شد.

در مراسم تشییع جنازه در بریتانیا ، ترانه My Way ، ترانه‌ای است که بیشتر از سایر ترانه‌ها نواخته می‌شود.

my-way

 

And now the end is near

و حالا پایان نزدیک است

And so I face the final curtain

ومن با آخرین پرده نمایش روبرو شده ام.

My friend, I’ll say it clear

دوست من آشکارا میگویم.

I’ll state my case of which I’m certain

من موضوعم را که به آن اطمینان دارم

شرح خواهم داد.

I’ve lived a life that’s full

من زندگی کرده ام ، یک زندگی کامل

I’ve travelled each and ev’ry highway

من به همه کوره راهها سفر کرده ام

And more, much more than this,

و بیشتر و خیلی بیشتر از این

I did it my way

من راهم را رفته ام

Regrets, I’ve had a few

 

افسوس که من چیز اندکی داشته ام

But then again, too few to mention

اما سپس آنقدر کم که نمیتوان آن را بیان کرد

I did what I had to do

من آنچه که باید انجام میدادم

And saw it through without exemption

و متوجه بودم که از چیزی صرف نظر نکنم

I planned each chartered course

من طبق نقشه پیش می رفتم

Each careful step along the byway

در طول کوره راه با دقت قدم بر میداشتم

And more, much more than this,

و بیشتر و خیلی بیشتر از آن

I did it my way

من راهم را رفته ام

Yes there were times I’m sure you knew

بله اوقاتی وجود داشته اند که مطمئنم

تو میدانستی

That I bit off more than I could chew

وقتی لقمه بزرگتر از دهانم بر میداشتم

But through it all when there was doubt

اما سراسر آن وقتی شکی وجود داشت

I ate it up, yeh, and spit it out

تلاشم را رها میکردم و آن را کنار میگذاشتم

I faced it all and I stood tall

با آن روبه رو میشدم و پا بر جا می ایستادم

And did it my way

من راهم را رفته ام

I’ve loved, I’ve laughed and cried

من عاشق بوده ام-خندیده ام و گریه کرده ام

I’ve had my fill, my share of losing

من به اندازه کافی داشته ام وگاهی هم

سهمی در باختن داشته ام

And now as tears subside I find it all so amusing

و حالا در جایی که اشکهایم فرو کش کرده اند

من همه چیز را خنده دار میبینم

To think I did all that and may I say

وقتی فکر میکنم همه چیز را انجام داده ام

“Not in a shy way”

و ممکن است بدون هیچ خجالتی بگویم

Oh no, oh no not me

آه نه  نه من

I did it my way

من راهم را رفته ام

What is a man, what has he got

یک مرد برای چه وجود دارد؟

او چه دارد؟

If not himself then he has not

اگر او خودش نباشد پس او هیچ چیزی ندارد

To say the words he truly feels

او باید آنچه را که واقعا احساس میکند بگوید

 

And not the words of one who kneels

نه آنچه که انسان را به زانو در می آورد

The record shows

یا دداشتها نشان میدهد

I took the blows and did it my way

که من چند بار دچار ضربات روحی شده ام

The record shows

یا دداشتها نشان میدهد

I took the blows and did it my way

که من چند بار دچار ضربات روحی شده ام

I did it my way

من راهم را رفته ام

 

بشنوید: 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top