شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Love Me Tender

Love Me Tender

Love Me Tender

ترانه ای ست با صدای الویس پریسلی در سال 1956 که برای فیلمی به همین نام در کمپانی فاکس قرن بیستم ضبط شده است.
شاعر و آهنگساز این اثر کن داربی است که این ترانه را با نام مستعار و به نام همسرش ورا متسون و الویس پریسلی نوشته است. این ترانه در آر سی ای رکورد ضبط شد و در چارت هر دو جدول بهترینهای موسیقی و پرفروش ترینهای موسیقی ، به صدر جدول رسید و شماره 1 شد.
تم لطیف این ترانه ، از ترانه ای به نام “Aura Lee” که تصنیفی درباره جنگهای داخلی آمریکاست. اقتباس شده است.

love-me-tender

Love me tender, love me sweet,
عاشقانه دوستم بدار ملیحانه دوستم بدار
Never let me go.
هر گز مگذار که بی تو بروم
You have made my life complete,
این تویی که زندگی مرا کمال بخشیده ای
And I love you so.
و از این روست که دوستت دارم
* Love me tender, love me true,
عاشقانه دوستم بدار صادقانه دوستم بدار
All my dreams fulfill.
که تمام رویاهایم به تحقق بپیوندد
For my darlin’ I love you,
چرا که دوستت دارم محبوب من
And I always will.
و همواره دوستت خواهم داشت
Love me tender, love me long,
عاشقانه دوستم بدار جاودانه دوستم بدار
Take me to your heart.
مرا در قلب خود بپذیر
For it’s there that I belong,
چرا که آنجاست که به آن تعلق دارم
And we’ll never part.
و هرگز ترک نخواهم نکرد
Love me tender, love me dear,
عاشقانه دوستم بدار مشتاقانه دوستم بدار
Tell me you are mine.
به من بگو که از آن منی
I’ll be yours through all the years,
که من در امتداد سالها از آن تو خواهم بود
Till the end of time.
تا ابد

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top