شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Jailhouse Rock

Jailhouse Rock

یکی از تک ترانه های معروف الویس است نوشته مایک استولر و جری لیبر که در 24 سپتامبر 1957 منتشر شد. همزمان با انتشار این ترانه الویس شروع به بازی در فیلم Jailhouse Rock کرد. این ترانه در لیست 500 ترانه برتر تمام تاریخ در مجله رولینگ استون مقام 67 را دارا میباشد و در میان لیست 100 سال 100 ترانه به انتخاب بفا در مقام 21 است. این ترانه در سال 2004 وارد تالار مشاهیر راک اند رول شده است.

jailhouse-rock

The warden threw a party in the county jail
سرنگهبان یه مهمونی توی زندان محلی گرفت
The prison band was there and they began to wail
نوازنده های زندان اونجا بودند و شروع کردند به سر و صدا
The band was jumpin’ and the joint began to swing
نوازنده ها بالا و پایین میپریدن و بقیه شروع کردن به رقصیدن
You should’ve heard those knocked out jailbirds sing
باید صدای این زندانیهای بیچاره رو شنیده باشی که میخوندن:

* Let’s rock, everybody, let’s rock
“بیاین راک همه بیاین راک”

Everybody in the whole cell block
هرکسی تو سلول های زندان
was a dancin’ to the Jailhouse Rock
مشغول رقصیدن راک زندان بود
Spider Murphy played the tenor saxophone
اسپیدر مورفی ساکسیفون تنور میزد
Little Joe was blowin’ on the slide trombone
جو کوچولو هم توی لوله شیپورش می دمید
The drummer boy from Illinois went crash, boom, bang
جاز زن ایلینویزی سروصدای بوم بوم را انداخته بود
The whole rhythm section was the Purple Gang
تمام اجزای ریتم اونها پیچیده بود بچه ها

Number Forty-Seven said to Number Three
زندونی شماره چهل و هفت به شماره سه گفت
“You’re the cutest jailbird I ever did see
تو تیزترین زندونی هستی که تا حالا دیدم
I sure would be delighted with your company
حتما از همراهی تو خوشحال میشم
Come on and do the Jailhouse Rock with me”
بیاو با من راک زندان برقص

The Sad Sack was a sittin’ on a block of stone
سک غمگین روی یه تخته سنگ نشسته بود
Way over in the corner weepin’ all alone
ولی تک و تنها داشت ناله شیپورش رو در می آورد
The warden said, “Hey, buddy, don’t you be no square
بیا رفیق بیخود گوشه گیری نکن
If you can’t find a partner use a wooden chair”
اگه نمیتونی کسی رو پیدا کنی با اون صندلی چوبی برقص

Shifty Henry said to Bugs, “For Heaven’s sake
شیفتی هنری گفت بچه ها به خاطر خدا
No one’s lookin’, now’s our chance to make a break”
سرنگهبان دیگه دلش میخواد استراحت بکنه
Bugsy turned to Shifty and he said, “Nix nix
سر نگهبان رو کرد به شیفتی و گفت : حرف مفت ممنوع
I wanna stick around a while and get my kicks”
من میخوام هنوز منتظر بمونم تا مشروب کلمو داغ بکنه

* Let’s rock, everybody, let’s rock
بیاین راک همه بیاین راک

Everybody in the whole cell block
هرکسی تو سلول های زندان
was a dancin’ to the Jailhouse Rock
مشغول رقصیدن راک زندان بود

Dancin’ to the Jailhouse Rock
Dancin’ to the Jailhouse Rock
Dancin’ to the Jailhouse Rock
Dancin’ to the Jailhouse Rock
Dancin’ to the Jailhouse Rock
رقصیدن راک زندان

 

بشنوید:

 About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1205
Scroll to top