شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » I want you I need you I love you

I want you I need you I love you

I want you I need you I love you

26 جولای – روزیست که ترانه I Want You, I Need You, I Love You در جدول صد ترانه برتر مردمی ، مقالم سوم را کسب کرد.
مختصری درباره این ترانه :

این ترانه نوشته موریس مایسلز و ارا خوسلوف , هفتمین ترانه ایست که الویس در استدیو آر سی ای ضبط کرد . این ترانه در ماه می سال 1956 منتشر شد و دومین آهنگ الویس پریسلی ست که مقام اول را در جدول موسیقی کانتری به دست آورده. این ترانه بر روی صفحه ای ضبط شده است که روی دوم آن ترانه  My Baby left me  قرار دارد.
ساخت آهنگ چگونه بود : در اوریل 1956 مجله وریتی از فروش میلیونی ترانه هتل دلشکستگی الویس که ششمین ترانه الویس در استدیو آر سی ای بود، خبر داد. استیو شولرز سازنده ویتور ار سی ای بر آن شد تا آهنگ بعدی ینی هفتمین ترانه الویس در آی سی ای ، ترانه ای قوی باشد و آگاه بود که مورد مشابهی فعلا در دستور کار نیست.
در آن زمان الویس مشغول اجرا در تورهای دوره ای خود بود ، ولی نیاز بود که در کوتاهترین زمان ممکن به ار سی ای برود. پس او و گروهش یک هواپیمای کوچک ملخی اجاره کردند و برای یک روز بین اجراهای تور ، خود را به نشویل رساندند….

i-want-you-i-need-you-i-love-you

Hold me close, hold me tight
در آغوشم گیر به سختی , در آغوشم گیر به تنگی
Make me thrill with delight
بگذار که از سرخوشی بلرزم
Let me know where I stand from the start
بگذار بدانم که از آغاز کجا بوده ام
I want you, I need you, I love you
من میخواهمت , من به تو نیاز دارم , من دوستت دارم
With all my heart
با تمام قلبم
Ev’rytime that you’re near
هر وقت در کنار منی
All my cares disappear
تمام دلواپسی هایم فراموش میشوند
Darling you’re all that I’m living for
عزیزم تو تمام آن چیزی هستی که بخاطرش زندگی میکنم
I want you, I need you, I love you
من میخواهمت , من به تو نیاز دارم , من دوستت دارم
More and more
بیشتر و بیشتر
* I thought I could live without romance
گمان میکردم که بدون عشق میتوانم زندگی کنم
Until you came to me
تا اینکه تو به دنیای من آمدی
But now I know that I will go on Loving you eternally
اما اکنون میدانم که تاابد دوستت خواهم داشت
Won’t you please be my own?
آیا میتوانم از تو خواهش کنم که از آن من باشی؟
Never leave me alone
و هر گز مرا تنها نگذاری
‘Cause I die ev’ry time we’re apart
چرا که هر وقت از هم دور می شویم گویی میمیرم
I want you, I need you, I love you
من میخواهمت , من به تو نیاز دارم , من دوستت دارم
With all my heart
با تمام قلبم

 

بشنوید:

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top