شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » His Latest Flame

His Latest Flame

این ترانه نخستین بار توسط خواننده ای به نام دل شاتون اجرا شده بود اما موفقیتس کسب نکرد. الویس پریسلی این ترانه را در سال 1961 ضبط کرد. آهنگساز و ترانه نویس این اثر داک پاموس و مورت شومان هستند.
این ترانه یکی از موفقترین ترانه های الویس پریسلی است که در لیست صد ترانه برتز مقام چهارم را کسب کرده است. همچنین این ترانه در جدول بهترینهای موسیقی به مقام دوم رسید. در قسمت بی آن ترانه Little Siater قرار داشت که آن ترانه نیز چهار هفته در صدر بهترین ترانه های انگلستان قرار گرفت.
این ترانه در آلبوم Elvis’ Golden Records Volume 3 منتشر شده است.

 

his-latest-flame

 
A very old friend came by today
دوستی بس قدیمی امروز به دیدنم آمد
‘Cos he was telling ev’ryone in town
زیرا میخواست به هر کسی در شهر بگوید
Of the love that he just found
در باره محبوبی که به تازگی یافته
And Marie’s the name of his latest flame
و مری نام آخرین محبوب اوست
He talked and talked and I heard him say
او میگفت و میگفت و من می شنیدم
That she had the longest blackest hair
که او سیاهترین و بلندترین گیسوان را دارد
The prettiest green eyes anywhere
و زیباترین چشمان سبز در عالم را
And Marie’s the name of his latest flame
و مری نام آخرین محبوب اوست
* Though I smiled the tears inside were a-burnin’
اگرچه لبخند بر لب لیکن آتش اشکی در درون داشتم
I wished him luck and then he said goodbye
برایش خوشبختی آرزو کردم و او خدا حافظی کرد
He was gone but still his words kept returnin’
او رفته بود ولی هنوز حرفهایش در ذهنم مرور می شد
What else was there for me to do but cry
چه کار میتوانستم بکنم جز گریستن

** Would you believe that yesterday
آیا باور میکنی که دیروز
This girl was in my arms and swore to me
همین دختر در آغوش من قسم خورد
She’d be mine eternally
که تا ابد از آن من باشد

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top