شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Danny Boy

Danny Boy

Danny Boy

دنی بوی یک موسیقی عاشقانه(بالاد) نوشته آهنگساز انگلیسی فردریک ودرلی است. این آهنگ با اقتباص از ملودی  فولکولور ایرلندی به نام “Londonderry Air” و در سال 1913 ساخته شده است. این ترانه به یکی از محبوبترین ترانه های قرن تبدیل شد و خوانندگان زیادی آن را اجرا کردند.
الویس این ترانه را در 5 فوریه 1976 ضبط، کرد. و این ترانه او در آلبوم From Elvis Presley Boulevard منتشر شده است.

 

داستان این ترانه از زبان والدین پسری به نام ” دنی” نقل می‌شود، که برای جنگ فراخوانده شده و والدین او بیم این را دارند که عمرشان تا برگشتن پسرشان تمام شود.

Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling
آه دنی پسرم، آوای نی ها، آوای نی ها تو را صدا میزنند
From glen to glen, and down the mountain side.
از دره ای به دره دیگر و از دامنه کوهساران
The summer’s gone, and all the roses falling,
تابستان رفته و تمام گلهای رز پژمرده شدند

It’s you, It’s you must go and I must bide.
این تویی، این تویی که باید بروی و من باید منتظر بمانم
But come ye back when summer’s in the meadow,
اما هنگامیکه تابستان در چمنزار است برگرد
Or when the valley’s hushed and white with snow,
یا هنگامیکه دره سفید و پوشیده از برف است
It’s I’ll be here in sunshine or in shadow,—
این منم که اینجا در آفتاب و سایه (در انتظارت) خواهم ماند،
Oh, Danny boy, O Danny boy, I love you so!
اوه دنی پسر اوه دنی پسر، من بسیار دوستت دارم

But when ye come, and all the flowers are dying,
اما زمانیکه برمیگردی و همه گلها، مردند
If I am dead, as dead I well may be,
اگر من مرده باشم، همچنان که ممکن است مرده باشم
Ye’ll come and find the place where I am lying
تو می آیی و جایی را که در آن آرمیده ام پیدا میکنی

,
And kneel and say an Avè there for me.
و زانو میزنی و مرا بدرود میگویی
And I shall hear, though soft you tread above me,
و من صدای قدمهای آرامت را بالای سرم خواهم شنید
And all my grave will warmer, sweeter be,
و تمام مزارم جایی گرمتر و دلپذیرتر خواهد شد
For you will bend and tell me that you love me,
زیرا که تو خم خواهی شد و خواهی گفت که دوستم داری
And I shall sleep in peace until you come to me!
و من در آرامش خواهم خوابید، تا زمانیکه تو به نزد من بیایی !

 

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top