شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Clean up your own backyard

Clean up your own backyard

Clean up your own backyard

ترانه ای با صدای الویس پریسلی نوشته بیلی استرنج و مک دیویس در سال 1969 منتشر شد و در قسمت دوم این آهنگ ، ترانه “The Fair Is Moving On”قرار داشت.
این ترانه مقام 35 را در بین صد آهنگ در جدول بهترینها کسب کرده است. و در چارت تک آهنگهای برتر انگلستان نیز مقام 21 را دارد.
این ترانه در فیلم الویس به نام The Trouble with Girls, استفاده شد . و در آلبوم Almost In Love نیز منتشر شده است.

Clean-up-your-own-backyard

Back porch preacher preaching at me
پشت ایوان ، واعظ منو موعظه میکنه
Acting like he wrote the golden rules
یه جوری رفتار میکنه که انگار اون قانون طلایی رو نوشته
Shaking his fist and speeching at me
مشتشو تکون میده و با من صحبت میکنه
Shouting from his soap box like a fool
و مثل یک احمق از پشت تریبون خودش فریاد میزنه
Come Sunday morning he’s lying in bed
صبح یکشنبه از راه میرسه و او توی تخت خوابش دراز کشیده
With his eye all red, with the wine in his head
با اون چشمای قرمزش ، با اون کله مستش
Wishing he was dead when he oughta be
Heading for Sunday school

آرزو میکرد کاش مرده بود بجای اینکه یکشنبه ها بره به مدرسه مذهبی
Clean up your own backyard
تو حیاط خلوت خودتو تمیز کن
(قبل از اینکه دیگرانو نصیحت کنی ، زندگی خودت رو درست کن)
Oh don’t you hand me none of your lines
منو همدست هیچکدوم از برنامه هات نکن
Clean up your own backyard
تو خیاط خلوت خودتو تمیز کن
You tend to your business, I’ll tend to mine
تو کار خودتو بکن منم کار خودمو
….

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top