شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Something Blue

Something Blue

Something Blue

Something Blue

Something old, the times gone by

چیزی قدیمی زمانی که می گذرد

Something new, these tears I cry

چیزی جدید اشکهایی که فرو می ریزم

Something borrowed were those lips my lips knew

چیزی نا پایدار بود لبهایی با لبهای من آشنا

And that’s why I’m something blue.

و از این روست که غمگینم

Something old, the vows we made

چیزی غمگین پیمانی که بستیم

Something new, the price I paid

چیزی جدید بهایی که پرداختیم

Something borrowed, love was tried but not true.

چیزی ناپایدار بود عشقی که برایش کوشیدیم و صادق نبود

Now my life is something blue.

اکنون زندگی من چیزی ست غمگین

I guess that I had better smile

شاید بهتر بود که لبخند میزدم

Walking behind you down the aisle

و قدم زنان در راه به دنبالت می آمدم

I feel I’m walking to my doom

اکنون گویی به سمت فنا قدم می زدم

I’m really not the best man in this room.

بی شک من بهترین مرد عالم نیستم

Something old, the dreams we planned

چیزی قدیمی رویاهایی که اندیشیدیم

Something new, his wedding band

چیزی جدید گروه نوازندگان عروسی او

Something borrowed was the heart I gave you

چیزی ناپایدار بود قلبی که به تو دادم

You returned it torn in two.

و تو او را به دو قسمت کردی و باز پس دادی

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Paul Evans -Al Byron

تاریخ ضبط: 1962/03/18

این ترانه در تاریخ 18 مارس 1962 ضبط گردیده و در آلبوم  Pot Luck منتشر گردید.

منتشر شده در آلبوم  ↓

pot-luck-with-elvis

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top