شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Snowbird

Snowbird

Snowbird

Snowbird

Beneath this snowy mantle cold and clean
The unborn grass lies waiting
for its coat to turn to green

زیر این خرقه برفی سرد و تمیز، چمن تولد نیافته ، آرمیده و در انتظار است تا جامه اش به رنگ سبز درآید
The snowbird sings a song he always sings
And speaks to me of flowers
that will bloom again in spring

مرغ برفی ترانه ای را که همیشه می خواند، سر میدهد و با من از گلهایی سخن میگوید که در بهار دوباره شکوفا خواهند شد

When I was young my heart was young then too
Anything that it would tell me,
that’s the thing that I would do
زمانی که جوان بودم، آن هنگام قلبم نیز شاداب بود
هر چه با من میگفت همان را به انجام می رساندم

But now I feel such emptiness within
For the thing that I want most in life
Is the thing I can’t win

اما اکنون چنین پوچی را در درون احساس می کنم، چرا که چیزی که بیش از هر چیز در زندگی میخواهم، همانست که بر آن پیروز نمیتوانم شد

Spread your tiny wings and fly away
And take the snow back with you
Where it came from on that day
(ای مرغ برفی) بالهای کوچکت را بگشا و به دور دست پرواز کن
و برف را از جایی که روزی در آن بود، با خود بازگردان
The one I love forever is untrue
And if I could you know
that I would fly away with you
آن کسی که همیشه دوست دارمش، با من صادق نیست
و میدانی که اگر می‌توانستم، با تو به دور دستها پرواز میکردم

The breeze along the river seems to say
That she’ll only break my heart again
should I decide to stay
نسیم در مسیر رود، گویی با من می گوید:
که تنها او دوباره قلبم را خواهد شکست، آیا باید اراده به ماندن کنم
So little snowbird take me with you
when you go to that land of gentle breezes
where the peaceful waters flow
پس ای مرغ برفی کوچک، هنگامیکه به آن دیار، با نسیم ملایم و رودهای رونده آرامَش رفتی، مرا با خود ببر

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:   Gene MacLellan

تاریخ ضبط:  1965/02/25

این ترانه در تاریخ 25 فوریه 1965 ضبط گردیده و در آلبوم Elvis Country منتشر شد.

 

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-country-im-10000-years-old

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top