شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Smorgasbord

Smorgasbord

Smorgasbord

Smorgasbord

Some like their women short, some like them tall
I’ll take them any size ’cause I love them all

I’m just wild about smorgasbord
I got a cravin’ for smorgasbord
A little kiss here, a little kiss there
That’s smorgasbord

Mmm
Some take just apple pie, some take just cake
I’ll take the dish I please, please the dish I take

I’m just wild about smorgasbord
I got a cravin’ for smorgasbord
A little kiss here, a little kiss there
That’s smorgasbord

Mmm
Some like just southern belles, they got a one track mind
I go for all the belles except the wedding kind

I’m just wild about smorgasbord
I got a cravin’ for smorgasbord
A little kiss here, a little kiss there
That’s smorgasbord

Some like their women short, some like them tall
I’ll take them any size ’cause I love them all, Mmm
Some take just apple pie, some take just cake
I’ll take the dish I please, please the dish I take

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:   Sid Tepper – Roy C. Bennett

تاریخ ضبط: 1966/02/16

این ترانه در تاریخ 16 فوریه 1966 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام Spinout استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

spinout

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top