شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Separate Ways

Separate Ways

Separate-Ways

Separate Ways

I see a change has come into our lives

می بینم که دگر گونی تازه ای پا به زندگی ما میگذارد

It’s not the same as it used to be

و آنگونه نیست که تاکنون بوده

And it’s not too late to realise our mistake

و هنوز برای پی بردن به اشتباهمان دیر نشده

We’re just not right for each other

من و تو از برای هم ساخته نشده ایم

Love has slipped away left us only friends

عشق ما از میان رفته و ما را تنها به دوستانی بدل کرده

We almost seem like strangers

و من و تو همچون بیگانگانی به نظر می رسیم

All that’s left between us are the memories we shared

تنها چیزی که بینمان مانده خاطراتی است که با هم داشتیم

Of times we thought we cared for each other

خاطراتی از زمانی که می اندیشیدیم مشتاق یکدیگریم

* There’s nothing left to do but go our sep’rate ways

دیگر چیزی برای برای انجام دادن نمانده به جز پیمودن راههای جداگانمان

And pick up all the pieces left behind us

و برداشتن تمام تکه های خاطرات پشت سر

And maybe someday, somewhere along the way Another love will find us

و شاید روزی جایی در امتداد راه عشق دیگری ما را بیابد

Some day when she’s older, maybe she will understand

یکروز وقتی دخترمان بزرگتر شود شاید بتواند بفهمد

Why her mom and dad are not together

که چرا پدر و مادرش در کنار هم نیستند

The tears that she will cry when I have to say goodbye

و اشکهایی که خواهد ریخت آنگاه که باید بدرودش بگویم

Will tear at my heart forever

تا ابد قلب مرا جریحه دار خواهد کرد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Red West – Mainegra

تاریخ ضبط: 1972/03/27

این ترانه در تاریخ 27 مارس 1972 و به صورت تک ترانه منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم :

separate-ways

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top