شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » R » Reach Out To Jesus

Reach Out To Jesus

Reach-Out-To-Jesus

Reach Out To Jesus

 

 

Is your burden heavy as you bear it all alone?
آیا مشکلات در حالی که آنها را به تنهایی تحمل میکنی سنگین هستند؟
Does the road you travel harbour dangers yet unknown?
آیا جاده ای که در آن سفر میکنی خطرات ناشناخته را می پرورد؟
Are you growin’ weary in the struggle of it all?
آیا در این همه تقلا احساس خستگی میکنی؟
Jesus will help you when on His name you call
با صدا کردن نامش مسیح تو را کمک خواهد کرد

* He’s always there, hearing ev’ry prayer
او همیشه آنجاست صدای هر عابدی را میشنود
Faithful and true
وفادار و صادق
Walking by your side, in His love we’ll hide All the day through
کنار ما راه می رود سراسر روز در عشق او پنهان میشویم
When you get discouraged, just remember what to do
وقتی که نا امید میشوی فقط به خاطر بیاور چه باید انجام بدهی
Reach out to Jesus, He’s reaching out to you
دستت را به سوی مسیح دراز کن او دستش را به سوی تو دراز میکند

Is the life your living filled with sorrow and despair?
آیا زندگیت سرشار از غم و نا امیدی است؟
Does the future press you with its worry and its care?
آیا اینده تو را با نگرانی و ترسش تحت فشار میگذارد؟
Are you tired and friendless, have you almost lost your way?
آیا در مسیرت خسته شده ای آیا راهت را گم کرده ای
Jesus will help you, just call to Him today
مسیح کمکت خواهد کرد فقط امروز با او صحبت کن

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Ralph Carmichael

تاریخ ضبط: 1971/06/08

این ترانه در تاریخ 8 ژوئن 1971 ضبط گردید و آلبوم  He Touched Me   منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top