شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » p » Power of My Love

Power of My Love

Power-Of-My-Love

Power of My Love

 

Break it, burn it, drag it all around
عشق مرا بشکنش ، بسوزانش ،آن را همه جا بکش
Twist it, turn it, you can’t tear it down
بپيچانش ،بگردانش ، ميتواني آن را پاره پاره کني
‘Cos ev’ry minute, ev’ry hour you’ll be shaken
By the strength and mighty power of my love, you will, mm mm
چرا که هر دقيقه ، هر ساعت تو در برابر دوام و استحکام قدرت عشق من تسليم خواهي بود

Crush it, kick it, you can never win
عشق مرا لهش بکن ،لگدش بکن ،اما تو هرگز موفق نخواهي شد
I know baby you can’t lick it
عزيزم ميدانم که ميتواني آن را جا بگذاري
I’ll make you give in
اما من مجبورت خواهم کرد که تسليم شوي
Ev’ry minute, ev’ry hour you’ll be shaken
By the strength and mighty power of my love, uh huh uh huh
هر دقيقه ، هر ساعت تو در برابر دوام و استحکام قدرت عشق من تسليم خواهي بود
Baby I want you, you’ll never get away
عزيزم من تو را خواهانم ، تو هرگز دور نخواهي شد
My love will haunt you yes haunt you night and day
عشق من تو را اسير خواهد کرد ،بله اسير، هر شب و روز
Punch it, pound it, what good does it do
به آن مشت بزن ، آن را بکوب ،چه بهتر که چنين کني
There’s just no stoppin’ the way I feel for you
اين احساس من به تو توقفي ندارد
‘Cos ev’ry minute, ev’ry hour you’ll be shaken
By the strength and mighty power of my love, uh huh uh huh ha ha
زيرا هر دقيقه ، هر ساعت تو در برابر دوام و استحکام قدرت عشق من تسليم خواهي بود

Yeh, yeh, baby I want you, you’ll never get away
بله بله ،عزيزم من تو را خواهانم ، تو هرگز دور نخواهي شد
My love will haunt you yes haunt you night and day
عشق من تو را اسير خواهد کرد ،بله اسير، هر شب و روز
Punch it, pound it, what good does it do
به آن مشت بزن ، آن را بکوب ،چه بهتر که چنين کني
There’s just no stoppin’ the way I feel for you
اين احساس من به تو توقفي ندارد

Cos’ every minute, every hour you’ll be shaken
By the strength and mighty power of my love, uh huh uh huh
زيرا هر دقيقه ، هر ساعت تو در برابر دوام و استحکام قدرت عشق من تسليم خواهي بود

I said ev’ry minute, ev’ry hour you’ll be shaken
By the strength and mighty power of my love
من ميگويم هر دقيقه ، هر ساعت تو در برابر دوام و استحکام قدرت عشق من تسليم خواهي بود
Yeah, ev’ry minute, ev’ry hour you’ll be shaken
By the strength and mighty power of my love
آري ، هر دقيقه ، هر ساعت تو در برابر دوام و استحکام قدرت عشق من تسليم خواهي بود

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  B. Giant- B. Baum – F. Kaye

تاریخ ضبط: 1969/02/18

این ترانه در تاریخ 18 فوریه 1969 ضبط و در آلبوم From Elvis In Memphis منتشر شد

منتشر شده در آلبومهای ↓

from-elvis-in-memphis

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top