شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » p » Pocketful Of Rainbows

Pocketful Of Rainbows

Pocketful-Of-Rainbows

Pocketful Of Rainbows

 

I don’t worry
من نگران نمی شوم
Whenever skies are grey above
آنگاه که آسمان خاکستری است
Got a pocketful of rainbows
چرا که کیسه ای پر از رنگین کمان دارم
Got a heart full of love
و قلبی پر از عشق
Mister heartache
آقای دلشکستگی!
I’ve found a way to make him leave
راهی یافته ام که تو را از خود دور کنم
Got a pocketful of rainbows
چرا که کیسه ای پر از رنگین کمان دارم
Got a star up my sleeve
و ستاره ای درخشان در آستین

Kiss me extra tender
مرا با لطفی سرشار نوازش کن
Hold me extra tight
و به گرمی در کنار بگیر
‘Cause I’m savin’ your sweetness
چرا که شیرینی تو را توشه خواهم کرد
For a lonely night
از برای شبهای تنهایی
Aye aye aye aye aye aye aye aye

No more teardrops
ودیگر اشکی از چشمانم جاری نیست
Now that I’ve found a love so true
اکنون که چنین عشق صادقی یافته ام
I got a pocketful of rainbows
اکنون که کیسه ای پر از رنگین کمان دارم
Got an armful of you
و آغوشی پر از تو
.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Fred Wise – Ben Weisman

تاریخ ضبط:  1960/05/06

این ترانه در تاریخ 6 می 1960 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام G.I Blues  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 GI-BLUES

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top