شما اينجا هستيد: Home » خبری » جنبش “جان سیاهان اهمیت دارد” تصمیم به بر هم زدن مراسم الویس ویک در گریسلند را داشتند

جنبش “جان سیاهان اهمیت دارد” تصمیم به بر هم زدن مراسم الویس ویک در گریسلند را داشتند

ائتلاف شهروندان نگران، از جمله معترضان و جنبش “جان سیاهان اهمیت دارد” تصمیم به بر هم زدن مراسم الویس ویک در گریسلند را داشتند.

رهبران اعتراض که تظاهرات را برای 6 عصر روز دوشنبه گذشته برنامه ریزی کرده بودند آنها گفتند که به طور خاص گریس لند را انتخاب کرده اند به دلیل هفته الویس چون میدانستند که تمام توجه ها به این موضوع جلب میشد.

بنابراین براساس گزارشها  نیروهای پلیس تدابیر امنیتی شدیدی در گریسلند برقرار کردند و طی چند گزارش  نیروهای پلیس ممفیس تنسی در روز دوشنبه از ورود چندین نفر از افراد سیاه پوست به گریسلند جهت شرکت در مراسم شمع افروزی سالانه به افتخار الویس پریسلی جلوگیری کردند.

نیروهای پلیس ظاهرا تصور کردند که افراد سیاه پوستی که جهت شب زنده داری آمده اند در واقع از معترضین جنبش “جان سیاهان اهمیت دارد”  میباشند.

جاستین دیویس، یک دانشجوی 20 ساله در کالج رودز ممفیس که در اعتراضات شرکت کرده بود گفت: که پلیس از ورود حدود 5 تا 10 فرد سیاه به بخش ورودی گریس لند که برای شب زنده داری مانع گذاری شده بود جلوگیری کرد.

حداقل سه نفر در اعتراضات روز دوشنبه گذشته بازداشت شدند. بنا به گزارش ها جنبش “جان سیاهان اهمیت دارد” ممفیس قصد دارد در هفته آینده یک پرونده دادخواست جمعی جهت شکایت به دادگاه بفرستد.

Black-People

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top