شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » My Baby Left Me

My Baby Left Me

My-Baby-Left-Me

My Baby Left Me

 

Yes, my baby left me
بله عزیزم مرا ترک کرد
Never said a word
هر گز کلمه ای نگفت
Was it something I done
آیا من مسببش بودم
Something that she heard?
آیا او چیزی شنیده بود؟
* My baby left me,
My baby left me,
عزیزم مرا ترک کرد
My baby even left me,
عزیزم هم مرا ترک کرد
Never said a word.
هر گز کلمه ای نگفت
Lord, I stand at my window
حالا کنار پنجره ام ایستاده ام
Wring my hands and cry,
دستانم را می فشارم و می گویم
I hate to lose that woman,
من از اینکه آن زن را از دست بدهم متنفرم
Hate to say good-bye.
من از خدا حافظی متنفرم
You know she left me,
تو می دانی که او مرا ترک کرد
Yeah, she left me.
بله او مرا ترک کرد
My baby even left me,
عزیزم هم مرا ترک کرد
Never said a word.
هر گز کلمه ای نگفت

Baby, one of these mornings,
عزیزم یکی از این صبحها
Lord it won’t be long.
که خیلی هم دور نیست
You’ll look for me, baby,
تو به دنبال من خواهی گشت

You know you left me.
You know you left me.
تو می دانی که او مرا ترک کرد
My baby even left me,
عزیزم هم مرا ترک کرد
Never said good-bye.
هر گز کلمه ای نگفت
Now I stand at my winda’
حالا کنار پنجره ام ایستاده ام
Wring my hands and moan.
دستانم را می فشارم و زاری میکنم
All I know is that the one I love is gone.
همه آنچه میدانم این است

Yes, my baby left me,
بله عزیزم مرا ترک کرد
Never said a word.
هرگز کلمه ای نگفت

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Arthur Crudup

تاریخ ضبط: 1956/01/30

این ترانه در تاریخ 30 ژانویه 1956 ضبط و به نخستین بار به صورت تک آهنگ منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

For-LP-Fans-Only

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1204
Scroll to top