شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » Money Honey

Money Honey

Money-Honey

Money Honey

 

You know, the landlord rang my front door bell.
می دونی صاحب خونه در خونه م رو زد
I let it ring for a long, long spell.
من صبر کردم تا حسابی در بزنه
I went to the window, I peeped through the blind,
رفتم کنار پنجره و تو تاریکی نگاهش کردم
And asked him to tell me what was on his mind.
و خواستم بهم بگه چی توی سرش می گذره

He said,
اون گفت:
“Money, honey, a-huh-huh
Money, honey.
Money, honey,
پول عزیزم (رو بده!)
if you wanna get along with me.”
اگه می خوای آبمون توی یه جوی بره!

Well, I screamed and I hollered,
خوب من داد و بیداد کردم و سر و صدا راه انداختم
I was so hard-pressed.
چون خیلی ناراحت شده بودم
I called the woman that I loved the best.
پس به اونی که بیشتر از همه دوستش داشتم زنگ زدم
I finally got my baby ’bout half past three,
و حدود ساعت سه و نیم دیدمش
She said I’d like to know whatcha want with me.
اون گفت می خوام بفهمم چی ازم میخوای

I said,
من گفتم
“Money, honey, a-huh-huh
Money, honey.
Money, honey,
پول عزیزم (رو بده!)
if you wanna get along with me.”
اگه می خوای آبمون توی یه جوی بره!

Well, I said “Tell me baby, what’s wrong with you?
من بهش گفتم عزیزم بگو چته؟
From this day on our romance is through?”
تا امروز عشق ما ادامه داره؟
I said “Tell me baby, face to face
گفتم رو در رو بهم بگو جونم
How could another man take my place?”
چطور یه مرد دیگه تونست جای منو بگیره؟

She said
اون گفت
“Money, honey, a-huh-huh
Money, honey.
Money, honey,
پول عزیزم
if you wanna get along with me.”
اگه می خوای آبمون توی یه جوی بره!
Well, I’ve learned my lesson and now I know
من درسم رو یاد گرفتم و خوب میدونم
The sun may shine and the winds may blow.
شاید خورشید بدرخشه و شاید باد بوزه
The women may come and the women may go,
شاید زنها توی زندگیم بیان و برن
But before I say “I love you so”
ولی قبل از اینکه بگم دوستت دارم
I want
بگم چی میخوام
“Money, honey, a-huh-huh
Money, honey.
Money, honey,
پول عزیزم (رو بده!)
if you wanna get along with me.”
اگه می خوای آبمون توی یه جوی بره!

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Jesse Stone

تاریخ ضبط: 1956/01/10

این ترانه 10 ژانویه 1956 ضبط شد و در آلبومی به نام Elvis Presley منتشر شده است.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-presley

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top