شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » Mona Lisa

Mona Lisa

Mona-Lisa

Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you
مونا ليزا ، مونا ليزا ، مردم تو را اينطور ناميده اند
You’re so like the lady with the mystic smile
تو به شکل زني هستي با لبخندي مرموز

Is it only ’cause you’re lonely men have blamed you
For that Mona Lisa strangeness in your smile?
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa
ايا لبخند ميزني تا عاشقان را اغوا کني مونا ليزا؟
Or is it your way to hide a broken heart?
يا به اين طريق ميخواهي قلب شکسته ات را پنهان کني؟
Many dreams have been brought to your doorstep
روياهاي زيادي به نزدت آمده اند

They just lie there and they die there
اما آنها آنجا خوابيده اند و همانجا مرده اند

Are you warm, are you real Mona Lisa
آيا تو صميمي هستي؟ آيا واقعي هستي مونا ليزا؟
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
يا فقط اثري سرد و تنها از يک نقاشي عاشقانه هستي؟

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  J. Livingston – R. Evans

تاریخ ضبط: 1959

 

این ترانه در سال 1959 به صورت ضبط خانگی است.

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1203
Scroll to top