شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » Mirage

Mirage

Mirage

Mirage

Is your love darling just a mirage?
آیا عشق تو عزیزم فقط یک سراب است؟
From the distance, you call to me like an oasis
که از راه دور، چون واحه ای صدایم میزنی
Though your kisses, keep drawing me near
اگرچه بوسه هایت، نزدیک نگاهم میدارد
Is your love a mirage that will disappear?
آیا عشقت سرابیست که نا پدید میشود؟
Like a man in the desert, I’m lost
همچون مردی در صحرا، گم گشته ام
Is this dream just a trick of my imagination
آیا این رویا تنها نیرنگی ست که در تصورات من وجود دارد؟
Though I thirst for your lips, night and day
گرچه روز و شب تشنه لبهای تو هستم
Is your love a mirage that will fade away?
آیا عشقت سرابیست که از بین می رود؟
How I pray, heaven answered my prayer
چه دعایی کنم که خداوند، دعاهایم را مستجاب کرد
When I reach out for you, You’ll be there
وقتی در جستجویت هستم ، آنجا خواهی بود
In the search for my love will be through
در جستجو برای یافتن عشقم سراسر با من خواهد بود
Like a dream a mirage, will come true
مانند رویای یک سراب، به حقیقت خواهد پیوست
How I pray, heaven answered my prayer
چه دعایی کنم که خداوند، دعاهایم را مستجاب کرد
When I reach out for you, You’ll be there
وقتی در جستجویت هستم ، آنجا خواهی بود
In the search for my love will be through
در جستجو برای یافتن عشقم سراسر با من خواهد بود
Like a dream a mirage, will come true
مانند رویای یک سراب، به حقیقت خواهد پیوست

A mirage, a mirage, a mirage
سراب، سراب، سراب

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Giant – Baum –  Kaye

تاریخ ضبط: 1965/02/26

این ترانه در تاریخ 26 فوریه 1965 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام harum scarum  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

harum-scarum

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top