شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » Merry Christmas Baby

Merry Christmas Baby

Merry-Christmas-Baby

Merry Christmas Baby

Merry, merry Christmas baby
Sure did treat me nice
I said merry Christmas baby
Sure did treat me nice
Gave me a diamond ring for Christmas
Now I’m living in paradise

Well I’m feeling might fine
Got good music on my radio
Well, I’m feeling might fine
Got good music on my radio
Well, I want to kiss you baby
While you’re standing beneath the mistletoe

I said, merry, merry, merry, merry Christmas baby
You sure did treat me nice
Yes, you did, yes, you did
Yes, you did, yes, you did
I said merry, merry Christmas baby
Sure did treat me nice
Gave me diamond ring for Christmas
Now I’m puttin’ it through Al’s mike

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Lou Baxter  -Johnny Moore

تاریخ ضبط:  1971/05/15

این ترانه در تاریخ 15 می 1971 ضبط گردید و آلبوم  Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top